dr Piotr Guzik

Rok:  2024 dr Piotr Guzik

18 maja 2024 roku odbył się XVIII Finał Nagrody im. Artura Rojszczaka. W tym roku laureatem został dr Piotr Guzik z Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nominowano go za popularyzację zagadnień związanych z astronomią oraz działania na rzecz ochrony przyrody.Dr Piotr Guzik bada komety, planetoidy i inne małe ciała Układu Słonecznego. Obecnie jest członkiem zespołu realizującego na Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ grant ERC, w ramach którego powstanie   teleskop kosmiczny przeznaczony do obserwacji wodoru i deuteru wokół małych ciał w Układzie Słonecznym. Celem projektu jest ustalenie pochodzenia wody na naszej planecie oraz poszukiwanie nowych, nieznanych dotąd rezerwuarów wody w Układzie Słonecznym i innych układach planetarnych.Pasją dr. Guzika jest także przyroda - jest on działaczem na rzecz ochrony przyrody, ale również jej badaczem, interesuje się szczególnie owadami występującymi w Beskidzie Niskim . Dwa lata temu odkrył nowy gatunek świerszcza w Polsce – Isophya modesta – dla którego zaproponował polską nazwę „Zrówieńka turnicka”.