dr Natalia Szejko

Rok:  2021 dr Natalia Szejko

neurolożka i humanistka

 

Laureatką XV Konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka została dr Natalia Szejko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tegoroczna laureatka ma dwa doktoraty: stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa obroniła w 2018 r. na Wydziale Neofilologii, Uniwersytetu Warszawskiego (temat rozprawy: „Przedstawienie zaburzeń psychicznych w teatrze Alfonsa Vallejo: destrukcja postaci dramatycznej i jej konsekwencje filozoficzne i estetyczno-formalne”), zaś stopień doktora nauk medycznych uzyskała w roku 2020 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym a rozprawa dotyczyła charakterystyki klinicznej tików w zespole Gillesa de la Tourette’a. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM) oraz jako lekarz rezydent w Katedrze i Klinice Neurologii, w tymże Uniwersytecie. W roku 2020 odbyła roczny staż podoktorski w Klinice Neurologii w Yale School of Medicine, USA. Specjalizuje się w badaniach nad tikami i zespołem Gillesa de la Tourette’a. Jest członkiem Zarządu i Sekretarzem Europejskiego Stowarzyszenia do Badań nad zespołem Tourette’a (European Society for the Study of Tourette Syndrome) i współautorem najnowszych europejskich wytycznych dotyczących terapii tików. Jest autorem ponad 50 publikacji na temat tików, chorób współistniejących i chorób pozapiramidowych oraz ponad 40 artykułów o związkach medycy i sztuki. Za swoje osiągnięcia otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi Nagrodę Naukową Tygodnika Polityka (2019), stypendium naukowe Fundacji Kościuszkowskiej (2019), nominację do tytułu osobowość roku Polska Times w kategorii Nauka (2019), Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców (2021), Nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (2021). 

 

Dr Szejko na co dzień łączy zawód lekarza ze swoja pasją do sztuki teatralnej, filmowej i literatury. Prowadzi innowacyjne zajęcia z zakresu medycyny i sztuki oraz etyki lekarskiej. Popularyzuje interdyscyplinarne badania wśród studentów i społeczności akademickiej, organizuje zajęcia z udziałem ekspertów (artystów, malarzy, kulturoznawców, teatrologów i lekarzy różnych specjalizacji); a także zajęcia fakultatywne (kino i medycyna). Jest założycielką i opiekunem Koła Naukowego Humanistycznych Podstaw Medycyny, pierwszego tego rodzaju Koła Naukowego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W ramach Koła prowadzone są cykle spotkań filmowych „Spotkania filmowe wokół medycyny” i wykładów ekspertów. Laureatka ukończyła także kurs reżysersko-operatorski w Warszawskiej Szkole Filmowej i kurs Online Kamera w Szkole Wajdy, w ramach których realizowała etiudę filmową poruszającą aspekty psychologiczne i emocjonalne związane z wykonywaniem zawodu lekarza. Wierzy, że poprzez kontakt ze sztuką możliwe jest zrozumienie drugiego człowieka, w szczególności tego najbardziej poddanego na krzywdę i niezrozumienie.