O Sympozjum

I Ogólnopolskie Sympozjum Interdyscyplinarne Inter-Mix 2013 to spotkanie naukowe dotyczące współpracy interdyscyplinarnej organizowane przez Klub Stypendystów FNP w ramach programu Skills Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Odbędzie się ono w dniach 21-24 marca 2013 roku w holetu Zamek w Pułtusku.

Celem Sympozjum jest stworzenie platformy dla wymiany naukowej między badaczami zajmującymi się lub zainteresowanymi zagadnieniami  interdyscyplinarnymi. Pierwsza edycja warsztatów zatytułowana “Nowe idee w badaniach przyrodniczych” poświęcona będzie zagadnieniom na pograniczu biologii i innych nauk. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich:

  • fizyków, chemików, matematyków, informatyków, inżynierów, którzy prowadzą badania związane z biologią lub chcą nawiązać współpracę z biologami
  • biologów, którzy w swoich badaniach wykorzystują techniki zaczerpniete z innych dziedzin nauki lub chcieliby poszerzyć swój repertuar badawczy o takie techniki.

Warunkiem uczestnictwa jest zatrudnienie (lub status doktoranta) w polskiej jednostce naukowej (np. w instytucie naukowym PAN lub na uniwersytecie).

Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje badania bądź to w formie plakatu, bądź krótkiej prezentacji ustnej.

 

loga-symp

Posted in Uncategorized | Leave a comment