Miedzynarodowa konferencja Polish Scientific Networks w czerwcu w Warszawie

2015-04-08

W dniach 18-20 czerwca 2015 r. w Warszawie odbędzie się konferencja Polish Scientific Networks. To wyjątkowe wydarzenie kierowane jest do Polaków-badaczy przebywających aktualnie za granicą, oraz dla naukowców i studentów realizujących projekty badawcze w kraju, ale zainteresowanych współpracą międzynarodową.

 

“Polska oferuje młodym naukowcom wiele możliwości niedostępnych obecnie w innych krajach”,  mówi prof. Janusz Bujnicki, inicjator i jeden z organizatorów PSN. „Na najwięcej mogą liczyć naukowcy mobilni, posiadający międzynarodowy dorobek i potrafiący przekuć dobre pomysły na przebojowe wnioski grantowe. Oczywiście na największy sukces można liczyć w najlepszych i najbardziej otwartych instytucjach. Z drugiej strony młodzi profesjonaliści są bardzo potrzebni Polsce, między innymi po to, żeby wzmocnić współpracę między instytucjami naukowymi a przemysłem. Dzięki konferencji Polish Scientific Networks zamierzamy ułatwić współpracę i nawiązywanie kontaktów”, dodaje prof. Bujnicki.

 

Dlatego też głównymi celami konferencji są: zachęcenie Polaków z zagranicy do kontynuowania kariery naukowej w Polsce oraz zachęcenie naukowców z Polski do zaangażowania się w projekty współpracy międzynarodowej.

 

Dr hab. Monika Kaczmarek, przewodnicząca komitetu organizacyjnego mówi: “Konferencja Polish Scientific Networks to pierwsza tego typu inicjatywa, która ma pokazać badaczom z polskimi korzeniami, że w Polsce możliwe jest prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie. Natomiast naukowców z Polski ma zachęcić do nawiązywania  międzynarodowej współpracy z badaczami pracującymi za granicą. Konferencja przyczyni się do zwiększenia udziału polskich naukowców w kreowaniu modeli współpracy międzynarodowej i międzydziedzinowej.”

 

Swoje uczestnictwo potwierdzili już: Minister Lena Kolarska-Bobińska, prof. Maciej Żylicz, prof. Andrzej Blikle, dr Justyna Olko, prof. Jerzy Paszkowski i prof. John Zarnecki. Zaproszeni goście wezmą udział w panelach dyskusyjnych oraz wygłoszą wykłady w czterech sesjach obejmujących nauki społeczne i humanistyczne, naukę i biznes, nauki o życiu oraz nauki ścisłe. Tematy paneli dyskusyjnych dotyczyć będą m.in. roli mobilności w karierze naukowej czy współpracy nauki z przemysłem. Uczestnicy z kolei, będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań w postaci referatów oraz prezentacji plakatowych.

 

Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wśród partnerów i organizacji wspierających znalazły się m.in Instytuty Polskiej Akademii Nauk, Obywatele Nauki oraz Science. Polish Perspectives.

 

Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.polishscientificnetworks.pl.Termin zgłaszania abstraktów upływa 23 kwietnia 2015 r.