Nadchodzące wydarzenia

W dniach 20-23 listopada 2014 roku w Pałacu Wojanów na Dolnym Śląsku odbędzie się II Ogólnopolskie Sympozjum Interdyscyplinarne Inter-Mix 2014, organizowane przez Klub Stypendystów FNP oraz program Skills Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Celem Sympozjum jest stworzenie platformy dla wymiany naukowej między badaczami zainteresowanymi zagadnieniami  interdyscyplinarnymi. Pierwsza edycja Sympozjum, która odbyła się w marcu zeszłego roku w Pułtusku, spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem uczestników i pozwoliła wielu osobom na nawiązanie ciekawej współpracy i stworzenie projektów łączących w sobie różne dziedziny wiedzy. Zachęceni tym sukcesem, chcemy kontynuować Inter-Mixową inicjatywę i ponownie zaprosić do udziału w Inter-Mixie:

  • biologów i medyków
  • chemików
  • fizyków
  • informatyków
  • inżynierów
  • matematyków

a także po raz pierwszy:

  • astronomów
  • ekonomistów i przedstawicieli nauk społecznych

niebojących się przekraczania barier swojej dyscypliny naukowej i chcących połączyć w swoich badaniach różne dziedziny wiedzy.

 

Uczestnicy będą mieli okazję do przedstawienia swoich doświadczeń z projektami interdyscyplinarnymi na przykładzie swoich badań bądź to w formie plakatu, bądź krótkiej prezentacji ustnej.

 

Więcej informacji na temat Sympozjum można znaleźć na jego stronie internetowej.

 

Plakat Sympozjum do pobrania