Stypendyści

Głównym celem Bazy jest ułatwienie kontaktów ze stypendystami programów podoktorskich (nie tylko z członkami Klubu Stypendystów). W przypadku jakichkolwiek trudności i uwag prosimy o kontakt poprzez formularz widoczny po lewej stronie ekranu.

Informacja osobiste
Miejsce pracy
Praca za granicą - Kraj
Praca za granicą - Instytucja
Programy