Rejestracja

Koszty zakwaterowania i wyżywienia w czasie Sympozjum, a także koszty transportu autokarowego między Warszawą a ośrodkiem konferencyjnym (w czwartek i niedzielę)pokrywa program SKILLS.

Na pokrycie kosztów niekwalifikowanych Klub Stypendystów FNP przyjmuje opłatę rejestracyjną w wysokości 180 zł.

W celu zgłoszenia chęci udziału w warsztatach, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Rejestracja zgłoszeń rozpoczyna się 15 października i kończy 10 grudnia 2012 r.

Wybór uczestników zostanie dokonany na podstawie krótkiego opisu badań (abstraktu) zamieszczonego w formularzu zgłoszeniowym. Abstrakt może być sporządzony w języku polskim lub angielskim. Abstrakty pozwolą też wytypować uczestników, którzy będą mogli przedstawić swoje badania w formie krótkiej prezentacji ustnej. Pozostali uczestnicy Sympozjum zostaną poproszeni o przygotowanie plakatów. Oba typy prezentacji także mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. O decyzji poinformujemy w przeciągu 2 tygodni od daty zakończenia naboru zgłoszeń.

 

loga-symp

Dodaj komentarz