Zaproszeni goście

Swój udział w Sympozjum potwierdziło wielu uznanych polskich naukowców.

Przewodniczący sesji:

Potwierdzeni wykładowcy:

 • Anna Ajduk (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)
 • Marcin Binkowski (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec)
 • Małgorzata Cebrat (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda, Wrocław)
 • Arkadiusz Chworoś (Centrum Badań Molekularnych i Makromolokularnych PAN, Łódź)
 • Artur Czupryn (Instytut Biologii Doświadczalnej im, M. Nenckiego PAN, Warszawa)
 • Marcin Drąg (Wydział Chemii, Politechnika Wrocławska)
 • Andrzej Dziembowski (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa)
 • Dorota Gryko (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa)
 • Jacek Jemielity (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
 • Barbara Klajnert (Instytut Biofizyki, Uniwersytet Łódzki)
 • Sebastan Maćkowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • Marta Miączyńska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa)
 • Dominika Nowis (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Marcin Nyk (Wydział Chemii, Politechnika Wrocławska)
 • Mikołaj Olejniczak (Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Krzysztof Sobczak (Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Joanna Trylska (Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski)
 • Małgorzata Trynka (Broad Institute, Cambridge, USA)
 • Bartosz Wilczyński (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
 • Maciej Wojtkowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • Borys Wróbel(Instytut Oceanologii PAN, Gdańsk)
 • Ewa Zuba-Surma (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

 

loga-symp

Dodaj komentarz